Wiek emerytalny w Europie

Wiek emerytalny w Polsce ma być stopniowy wydłużany aż osiągnie pułap 67 lat zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Jak jest w innych krajach europejskich?

Wiek emerytalny w Europie
W jakim wieku na emeryturę mogą przejść Europejczycy?

W większości krajów europejskich zaobserwować można tendencję stopniowego wydłużania wieku emerytalnego. Dąży się również do końcowego zrównania wieku, w którym zarówno mężczyźni, jak i kobiety, porzucić będą mogli pracę zarobkową.

Największy wpływ na podejmowane przez rządy europejskich państw działania ma powiększająca się wciąż dysproporcja pomiędzy liczbą osób w wieku produkcyjnym oraz tych w wieku emerytalnym.  Powodem zmian są również związane z kryzysem demograficznym obawy, że już niedługo system emerytalny stanie się finansowo niewydolny. Dodatkowo, zauważalna jest także tendencja rozciągania się długości życia.

Wiek emerytalny w Polsce

Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z 2012 roku zakłada jednak, że od stycznia 2013 roku wiek emerytalny w Polsce będzie podnoszony. Ostatecznym terminem przejścia na emeryturę będzie moment, w którym osiągnie 67 lat dla obu płci.

  • Niezmienione zasady dotyczą jedynie kobiet urodzonych przed 31 grudnia 1952 roku i mężczyzn urodzonych przed 31 grudnia 1947 roku.
  • W bieżącym roku na emeryturę przejść będą mogli mężczyźni, którzy ukończą 65 lat i 7 miesięcy (urodzeni pomiędzy 1 lipca 1949 roku a 30 września 1949 roku) oraz kobiety, które ukończą 60 lat i 7 miesięcy (urodzone pomiędzy 1 lipca 1954 roku a 30 września 1954 roku).

Wiek emerytalny jest wydłużany o jeden miesiąc co cztery miesiące i osiągnie pułap docelowych 67 lat dla mężczyzn w 2020 roku, a dla kobiet w 2040 roku.

Wiek emerytalny w Europie

Nowelizacja ustawy zakładająca wydłużenie wieku emerytalnego w Polsce spotkała się z ostrym sprzeciwem wielu środowisk. Jej zwolennicy dowodzili jednak, że Europejczycy z różnych państw pracują dłużej niż Polacy, a nawet jeśli nie, to rządowe plany wielu krajów zakładają stopniowe podnoszenie wieku emerytalnego. Niektóre rządy uzależniają również ostateczny termin przejścia na emeryturę od zmieniającej się długości życia obywateli.

  • W zdecydowanej większości państw europejskich wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn został zrównany i wynosi od 62 lat (Łotwa, Francja, Słowacja, Węgry) do 67 lat (Hiszpania, Norwegia).
  • W innych wciąż zachowano podział różnicujący wiek, w którym zrezygnować z pracy zarobkowej mogą mężczyźni i w którym na emeryturę przejść mogą kobiety: Austria – 60 lat (kobiety), 65 lat (mężczyźni); Rumunia - 59 lat (kobiety) i 63 lata (mężczyźni); Bułgaria – 60 lat (kobiety) i 63 lata (mężczyźni).
  • Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej niektóre kraje już dziś wdrażają w życie program stopniowego podnoszenia wieku emerytalnego (w Wielkiej Brytanii ma on docelowo wynosić aż 70 lat), w innych silne naciski społeczne i wzmożone demonstracje powstrzymały władze przed wprowadzeniem reform systemu emerytalnego (Francja – 62 lata). 

Poniżej zamieszczamy tabelę, w której porównać można aktualny i planowany wiek emerytalny w poszczególnych krajach. 

 
Kraj Wiek emerytalny Mężczyzn Wiek emerytalny Kobiet Przyszły wiek emerytalny (rok)
Austria 65 60 65 (2033)
Belgia 65 65 67 (2030)
Bułgaria 64 61 65 (2017) | 63 (2020)
Czechy 62 58 - 62 67 wzrastający (2041)
Dania 65 65 67 wzrastający (2022)
Estonia 63 62 65 (2026) | 63 (2013)
Francja 65 65 67 (2023)
Niemcy 65 65 67 (2031)
Wielka Brytania 65 62 68 (2046)
Grecja 67 67 wzrastający
Węgry 62 62 65 (2022)
Irlandia 66 66 68 (2028)
Włochy 66 63 67 wzrastający (2022)
Litwa 63 61 65 (2026)
Holandia 65 65 67 wzrastający (2024)
Portugalia 66 66 wzrastający
Słowacja 62 58 - 62 62 wzrastający (2017)
Hiszpania 65 65 67 (2016)
Szwecja 61 - 67 65 bez zmian

źródło: http://www.etk.fi/

  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.