Czym różni się staż od praktyki zawodowej

Zarówno staż, jak i praktyki zawodowe, dają młodym ludziom szansę na zdobycie pierwszych doświadczeń na rynku pracy. Jakie są różnice między tymi dwoma formami podnoszenia zawodowych kwalifikacji?

Czym różni się staż od praktyki zawodowej
Lepiej być stażystą czy praktykantem?

Wielu młodych ludzi chcących poszerzać swoją wiedzą, zdobywać kluczowe dla rozwoju zawodowego umiejętności i pokazać się na rynku pracy, decyduje się na realizację praktyk zawodowych lub stażu w wybranej firmie czy organizacji. 

Lepiej wybrać staż czy praktyki zawodowe? Czym różnią się te dwie formy zdobywania profesjonalnych doświadczeń?

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe są najczęściej kierowane do studentów ostatnich lat uczelni wyższych, którzy posiadają już pewną wiedzę z wybranego zakresu. 

  • W większości przypadków nie są one płatne, a okres ich trwania nie przekracza kilku miesięcy. 
  • W ramach obowiązkowych praktyk wykonywanych na zlecenie uczelni i w celu jej ukończenia, student musi zrealizować ustalony wcześniej z wybranym pracodawcą zakres zadań, korespondujący z harmonogramem studiów i pozyskiwanymi na uczelni umiejętnościami. 
  • Praktyki powinny zapewniać studentowi pewną elastyczność, tak, by mógł on dostosować codzienne obowiązki do pracy – mogą też nie być realizowane w standardowym wymiarze czasowym. 
  • Obowiązkowe praktyki są też udziałem uczniów szkół zawodowych czy techników. 

Pomimo że w większości przypadków świadczenia studenta czy ucznia względem pracodawcy nie zostaną finansowo wynagrodzone, warto poszukać opcji, która da nam realną możliwość rozwoju zawodowego i podniesienia naszych kwalifikacji. 

Niektórzy pracodawcy traktują praktykantów jako darmowe narzędzie do przynoszenia kawy lub porządkowania zaległych dokumentów, jednak takie zabiego zdarzają się coraz rzadziej w prywatnym sektorze. Praktyki w publicznych instytucjach, w zależności od ich profilu i zakresu obowiązków, mogą nieco różnić się prywatnych, jednak w obu przypadkach sporo zależy od samego praktykanta.

Staż

Staż to w większości przypadków oferta kierowana przez firmy i organizacje do świeżo upieczonych absolwentów uczelni wyższych lub studentów ostatnich lat, którzy mogą pracować w pełnym wymiarze godzin i okazać duże zaangażowanie. 

  • Staż jest najczęściej płatny – nie są to jednak duże kwoty ani ekwiwalent standardowego wynagrodzenia na zbliżonej pozycji. 
  • Pracodawca oczekuje od stażysty znacznie więcej niż od praktykanta, z drugiej jednak strony daje mu również szansę na stabilne zatrudnienie, jeśli okaże się on spełniać pokładane w nim nadzieje. 
  • Staż może trwać od kilku miesięcy do nawet roku, a jego długość jest najczęściej wyznaczana przez pracodawcę już na etapie rekrutacji potencjalnych pracowników. 

Jest to dla absolwentów i studentów szansa skonfrontowania swojej wiedzy i umiejętności z realnymi wymagania rynku, a także możliwość zdobycia pierwszej poważnej pracy zaraz po ukończeniu uczelni wyższej.

Jeszcze do niedawna granica między stażem a praktyką była dosyć klarowna i przebiegała tam, gdzie zaczynało się mówić o wynagrodzeniu za świadczone względem firmy czy organizacji usługi. Dziś granice coraz bardziej się zacierają i kwestia rozróżnienia praktyk i stażu może być jedynie czysto umowną i zależeć od woli pracodawcy, podobnie jak kwesta zapłaty za wypracowane godziny.

  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również