Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce

Ciekawy pomysł na własną firmę to dopiero połowa sukcesu. Kolejną ważną kwestią jest dobór działalności do własnych potrzeb - poznaj możliwe rodzaje przedsiębiorstw.

Rodzaje przedsiębiorstw w Polsce
Forma prowadzonej działalności gospodarczej to decyzja jaką musi podjąć każdy przedsiębiorca

Decydując się na założenie własnej firmy trzeba mieć nie tylko dobry pomysł na biznes, ale również należy pomyśleć o formie jaką przyjmie przedsiębiorstwo. W polskim prawie możemy odnaleźć różne formy działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że różne rodzaje przedsiębiorstw to też różne następstwa, m.in. powiązane z odpowiedzialnością karną, podatkowe czy własnościowe. Pokrótce wyjaśniamy w jaki sposób klasyfikujemy przedsiębiorstwa w Polsce.

Rodzaje przedsiębiorstw – na co uważać?

Głównym celem przedsiębiorstwa jest przede wszystkim osiągniecie maksymalnego zysku, opanowanie rynku oraz zaspokojenie potrzeb klientów. Przedsiębiorstwa charakteryzują się ciągłym rozwojem, czego skutkiem jest ich powiększanie się, a co za tym idzie – zmiana struktury organizacyjno-prawnej. Jest więc szczególnie istotne, aby rodzaj przedsiębiorstwa dopasować jak najlepiej do własnych potrzeb.

Przy doborze formy przedsiębiorstwa należy więc zwrócić szczególną uwagę na:

 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • formę opodatkowania,
 • rozmiar planowanej działalności,
 • rodzaj prowadzonej księgowości,
 • źródła kapitału, które pozwolą na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w pierwszym okresie jego istnienia,
 • możliwości odnośnie dalszych przekształceń przedsiębiorstwa.

Podział przedsiębiorstw w Polsce

W gospodarce rynkowej istnieje wiele form klasyfikacji przedsiębiorstw, wśród których najpopularniejsze kryteria to:

 • typ własności,
 • forma prawna,
 • przedmiot prowadzonej działalności,
 • wielkość,
 • liczba jednostek gospodarczych,
 • zakres internacjonalizacji.

Typ własności

Biorąc pod uwagę formę własności, możemy wyróżnić następujące rodzaje przedsiębiorstw: państwowe, spółdzielcze (właścicielami są pracownicy reprezentowani przez zarząd), komunalne (właścicielami są mieszkańcy danego obszaru, np. gminy) bądź prywatne. Ich przynależność uzależniona jest od tego, do kogo należy majątek przedsiębiorstwa.

Forma prawna

Jeżeli pod uwagę weźmiemy formę organizacyjno-prawną przedsiębiorstwa, wówczas możemy wyróżnić:

 1. Spółki osobowe: cywilną, jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną. – swą działalność opierają na osobistej pracy wspólników. Ich cechą charakterystyczną są m.in.: brak osobowości prawnej, brak kapitału początkowego czy uproszczona księgowość.
 2. Spółki kapitałowe: akcyjne (S.A.), z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.). – ten rodzaj działalności spotykany jest najczęściej w przypadku większych przedsiębiorstw. Cechą charakterystyczną są duże nakłady finansowe i co za tym idzie, większa liczba formalności. Spółki kapitałowe posiadają m.in.: osobowość prawną oraz kapitał zakładowy.
 3. Indywidualną działalność gospodarczą – charakteryzują ją małe przedsięwzięcia i jeden właściciel, który osobiście reprezentuje firmę na zewnątrz.

Przedmiot prowadzonej działalności

Ze względu na rodzaj działalności gospodarczej przedsiębiorstwa dzielimy na: przemysłowe, bankowe, ubezpieczeniowe, budowlane, transportowe, usługowe i rolnicze. Pogrupowane są one w określonych działach i branżach gospodarki.

Wielkość

Kolejnym podziałem pozwalającym odpowiednio pogrupować przedsiębiorstwa jest ich wielkość. Wyróżniamy przedsiębiorstwa mikro, małe, średnie i duże.

Liczba jednostek gospodarczych

Jeżeli pod uwagę weźmiemy rozczłonkowanie terytorialne, wówczas możemy wyróżnić przedsiębiorstwa jednozakładowe, sieciowe bądź wielozakładowe.

Zakres internacjonalizacji

Innym kryterium podziału jest zakres internacjonalizacji tj. krajowe, międzynarodowe, wielonarodowe lub globalne.

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również