Prawa i obowiązki stażysty

Nie możesz znaleźć pracy? Odbycie stażu to szansa na zdobycie doświadczenia w zawodzie i znalezenie stałego zatrudnienia.

Prawa i obowiązki stażysty
Praktyczne wsparcie w karierze zawodowej

Staż to doskonałe rozwiązanie dla osób, które chcą zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, a przede wszystkim - znaleźć zatrudnienie. Każdy stażysta nabywa nowe umiejętności poprzez wykonywanie takich samych obowiązków, jakie obowiązują pozostałych pracowników. Co jednak wyróżnia stażystę i jakie są jego prawa? 
 

STAŻ – INFORMACJE W PIGUŁCE

Stażysta to osoba, która odbywa staż zawodowy w określonym miejscu pracy, czyli czynnie uczy się zawodu. Każdy kandydat na stażystę musi być osobą bezrobotną - zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Możliwe jest również odbycie stażu spoza urzędu - bezpośrednio u pracodawcy, są to jednak najczęściej staże bezpłatne.
 
Podstawowymi obowiązkami stażysty jest sumienne wykonywanie zadań powierzanych mu przez pracodawcę i/lub opiekuna (oczywiście, o ile nie są one sprzeczne z prawem) oraz respektowanie rozkładu czasu pracy. 
 
Warunki odbywania stażu mogą nieznacznie różnić się od siebie w zależności od wybranego Urzędu Pracy – należy wcześniej upewnić się co do obowiązujących wytycznych w danej miejscowości. Każda osoba przed rozpoczęciem stażu musi obowiązkowo wykonać badania u lekarza medycyny pracy. Koszt tych badań pokrywa pracodawca.   
 
 

STAŻ: CZY DLA KAŻDEGO?

Na staż z Urzędu Pracy mają szansę się dostać jedynie ci bezrobotni, którzy mają niewielkie doświadczenie zawodowe lub które nie posiadają go w ogóle.
 
O odbywaniu stażu w danym miejscu pracy mogą zapomnieć osoby, które już wcześniej pracowały lub odbywały praktyki studenckie bądź absolwenckie u wybranego pracodawcy. Niektóre urzędy dyskwalifikują kandydata również w przypadku, kiedy z pracodawcą łączą go powiązania rodzinne.
 
 

WARUNKI PRZYJĘCIA NA STAŻ

Długość stażu trwa nie krócej niż 3 miesiące, ale nie dłużej niż 1 rok i uzależniona jest od grupy, do której zostaje przydzielony bezrobotny.

Na staż trwający od 3 do 6 miesięcy mogą aplikować osoby bezrobotne:
 
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zawodowego,
 • bez średniego wykształcenia,
 • długotrwale pozostające bez pracy,
 • niepełnosprawne,
 • samotnie wychowujące dziecko do 18 roku życia,
 • które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
 • matki, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia.
 
Na staż trwający od 3 do 12 miesięcy mogą aplikować bezrobotni:
 
 • do 25 roku życia,
 • do 27 roku życia, posiadający wyższe wykształcenie, którzy w ciągu roku od zakończenia studiów nie mogą znaleźć zatrudnienia.
   
 

PRAWA STAŻYSTY

Każdy stażysta posiada prawa, których pracodawca musi bezwzględnie przestrzegać:
 
 • prawo do stypendium – równe 120% wysokości zasiłku,
 • prawo do 2 wolnych dni za każde 30 dni kalendarzowe odbytego stażu,
 • prawo do nieprzekraczania 8-godzinnego dnia pracy (maksymalnie 40 godzin tygodniowo),
 • prawo do zwolnienia chorobowego.
 
Należy również pamiętać, że pracodawca nigdy nie może pozostawiać stażysty bez nadzoru – swe obowiązki zawsze powinien wykonywać pod okiem opiekuna, który został określony w umowie między pracodawcą i Urzędem Pracy.
 
Jeżeli starosta nie zadecyduje inaczej, stażysta nie może pracować:
 
 • w niedziele i święta,
 • w systemie pracy zmianowej,
 • w godzinach nadliczbowych,
 • w porze nocnej.
   
 

PRZERWANIE STAŻU

Staż w każdym momencie może zostać przerwany na wniosek:
 
 • pracodawcy - naruszenie przez stażystę podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy lub więcej niż 1 dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • stażysty - znalezienie zatrudnienia.  

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.