Jak zapłacić mandat?

Rezultat nieostrożności, nieprzyjemna konieczność, często wynik brawury – mandat karny. Jak zapłacić mandat i o czym pamiętać przed jego przyjęciem?

Jak zapłacić mandat?
Rodzaje mandatów i sposoby ich opłacenia

Na początek warto zaznaczyć, że tryb postępowania dotyczącego mandatów karnych uregulowany jest ustawą z dnia 24.08.2001 roku w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach. Od 1 stycznia 2016 roku nastąpiła jednak zmiana w przepisach, w ramach której należności za mandaty kredytowe i zaoczne powinny trafiać bezpośrednio na konto Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Mandat karny i jego rodzaje

Wyróżnić możemy następujące rodzaje mandatów:

 1. Mandat kredytowany, czyli taki, który otrzymujemy bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru. Mamy do czynienia z tym dokumentem, kiedy zgadzamy się na jego przyjęcie i tym samym wyrażamy akceptację na przyjęcie winy. Jeżeli nie zapłacimy grzywny w przeciągu siedmiu dni, narażeni jesteśmy na postępowanie egzekucyjne.
 1. Mandat gotówkowy, czyli taki, który opłaca się na miejscu, bezpośrednio po jego otrzymaniu. W naszym kraju wydawany jest tylko osobom, które tymczasowo przebywają w Polsce i nie mają stałego zameldowania.
 1. Mandat zaoczny, czyli dokument, który wysłany jest drogą pocztową w momencie, kiedy ukarany nie był obecny bezpośrednio w czasie stwierdzenia wykroczenia. Jeżeli nie opłacimy mandatu, automatycznie ryzykujemy skierowaniem sprawy do sądu.

Jakie są obowiązki funkcjonariusza, który wystawia mandat?

Pamiętajmy o tym, że każdy wystawiający mandat ma obowiązek określenia wysokości kary, a także dokładnego opisania wykroczenia. Bardzo istotnym jest poinformowanie sprawcy o możliwości odmowy przyjęcia mandatu i jej potencjalnych skutkach prawnych.

Jeżeli nie zgadzamy się z domniemanym zarzutem, mamy prawo odmowy przyjęcia mandatu.

Jak zapłacić mandat?

Mandaty kredytowane powinny być opłacane na oryginalnych formularzach (odcinki A i B) w dowolnej placówce pocztowej, w banku, a także w formie przelewu bankowego.

Jak zapłacić mandat przez Internet?

Mamy również możliwość zapłaty za otrzymany mandat przez internet. Decydując się na przelew elektroniczny, pamiętajcie o tym, aby podać następujące informacje:

 • Numer rachunku Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu:
  47 1010 0055 0201 6090 0999 0000
 • Adres:
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, ul. Rejtana 3B, 45-331 Opole
 • Jako tytuł przelewu należy podać serię i numer mandatu

Więcej dowiesz się w artykule:  Jak zapłacić mandat przez internet

Mandat na raty?

Czy możemy zapłacić mandat w częściach?

Okazuje się, że tak. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek, w którym określimy należność i rodzaj ulgi, która nam przysługuje. Oprócz rozłożenia na raty możemy ubiegać się również o umorzenie mandatu lub odroczenie terminu płatności. Wnioski rozpatruje Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu.

Ważne, aby zaproponować kwoty oraz daty spłat oraz odpowiednie uzasadnienie. Wspomniany wniosek powinien posiadać wyjaśnienie, dlaczego jednorazowa spłata nie jest w naszym przypadku możliwa.

Warto także dołączyć załączniki: na przykład jeżeli studiujemy dziennie – dodajmy kserokopię legitymacji studenckiej, jeśli uczymy się – warto dołączyć zaświadczenie ze szkoły, a w momencie otrzymywania emerytury czy renty – dokument, który poświadczy wysokość świadczeń.

Termin płatności mandatu

Ważne, aby dokonać płatności w ciągu siedmiu dni od daty wystawienia mandatu.

Nasza rada: Przezorny zawsze ubezpieczony – na wszelki wypadek, radzimy zachować dowód przelewu.

Zobacz również:

 • O autorze
 • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również