Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?

Bez względu na powód posiadania nowego nazwiska,będziemy musieli poinformować odpowiednie instytucje i podmioty. Gdzie zgłosić nowe dane osobowe?

Gdzie zgłosić zmianę nazwiska?
Nowe dane osobowe i obowiązek obywatela

Zmiana nazwiska to najczęściej wynik zawarcia związku małżeńskiego – wierne obowiązującej w Polsce tradycji mężatki przyjmują nazwisko ukochanego lub dodają kolejny człon do swojego.

Zmiana nazwiska może być jednak podyktowana innym względami – coraz powszechniejsza jest praktyka rezygnacji z nazwisk, uchodzących za wulgarne bądź ośmieszające. Jakakolwiek przyczyna stoi za zmianą – musi ona zostać udokumentowana i zgłoszona odpowiednim urzędom oraz instytucjom.

Nowe nazwisko do zgłoszenia

Dokumenty

Zmianę nazwiska należy zgłosić przede wszystkim w Urzędzie Miasta bądź Gminy, gdzie uzyskamy nowy dowód osobisty z aktualnymi danymi. Wniosek o wydanie nowego dokumentu powinien zawierać adnotację podającą przyczynę zmiany nazwiska – np. zmiana stanu cywilnego. W przypadku zawarcia małżeństwa na zgłoszenie zmiany nazwiska mamy 14 dni od daty podpisania aktu.

Zmieniając nazwisko musimy postarać się również o wydanie nowego paszportu. Na złożenie wniosku o nowy dokument mamy w tym przypadku 30 dni. Będziemy musieli odwiedzić dowolny punkt paszportowy na terenie kraju lub w polskiej placówce dyplomatycznej za granicą.

O konieczności wydania nowych dokumentów poinformować musimy również urząd komunikacji, odpowiedzialny za prawa jazdy i dowody rejestracyjne pojazdu. Do wniosku będziemy musieli dołączyć szereg standardowych dokumentów, takich jak dowód osobisty, polisę OC, stary dowód rejestracyjny, potwierdzenie uiszczenia obowiązującej opłaty oraz aktualne zdjęcie.

Zmianę nazwiska odpowiednim organom muszą zgłosić również studenci – dziekanat będzie odpowiedzialny za wydanie legitymacji studenckiej oraz indeksu na nowe nazwisko.

Urząd Skarbowy

Nowe dane osobowe muszą zostać również zgłoszone w odpowiednim urzędzie skarbowym. Od 1 stycznia 2012 zadanie uaktualnienia naszych danych w US zostało ułatwione i wymaga jedynie wypełnienia odpowiedniego wniosku – ZAP-3, który pozwala na zmianę informacji zawartych w ogólnopolskim rejestrze PESEL. Wiosek należy przekazać do odpowiedniego urzędu skarbowego. Podatnik zwolniony jest jednocześnie ze składania innych deklaracji o zmianie danych. ZAP-3 skierowany jest do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie odprowadzają podatku VAT.

CEIDG

Wszystkie osoby prowadzące własną działalność gospodarczą zobowiązane są również do powiadomienia o zmianie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zmianę nazwiska należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu zmiany danych. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Główny Urząd Statystyczny zostaną automatycznie poinformowane o zmianach danych we wpisie w CEIDG.

Kogo warto poinformować?

O nowych danych osobowych powinniśmy poinformować również:

  • lekarza rodzinnego,
  • ubezpieczycieli,
  • banki,
  • dostawców takich usług jak operator komórkowy, telewizja, internet czy telefon,
  • OFE,
  • wydawcę karty miejskiej czy biletu,
  • inne podmioty, z którymi wiążą nas prawnie zobowiązujące umowy.

Zmiana nazwiska pociąga za sobą szereg formalności. Ich dopełnienie pozwoli na uzyskanie nowych dokumentów oraz dalsze prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Warto więc zadbać o to, by zmianę nazwiska zgłosić wszystkim zainteresowanym podmiotom zaraz po przyjęciu nowego nazwiska.

  • O autorze
  • Ostatnie artykuły
Hintigo Hintigo [+ info]

HINTIGO to źródło najlepszych rozwiązań, porad i inspiracji, pozwalających szybko i skutecznie rozwiązać problemy życia codziennego. Wierzymy, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze kiedy dysponujemy kompletnymi i rzetelnymi informacjami. Pragniemy, aby każdy użytkownik odwiedzający nasz portal znalazł dokładnie to, czego w danym momencie poszukuje - odpowiedzi na pytanie, porady, instrukcji, przewodnika.

Zobacz również